Usluge

Medicinske usluge i cenovnik

Ginekologija

Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva

Ginekološki pregled podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija i vaginalni pregled. Vaginalni pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda. Pregledu možete pridružiti uzimanje briseva i PAPA test.

7,000

Konsultacija sa ginekologom

Razgovor sa ginekologom na temu održavanja zdravlja, pravilnoj higijeni, trudnoći, kontracepciji, sterilitetu, polno prenosivim bolestima, menopauzi i ostalim stanjima u ginekologiji i akušerstvu.

3,000

Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva sa bimanuelnim pregledom dojki

Ginekološki pregled podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija i vaginalni pregled. Vaginalni pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda. Pregledu možete pridružiti uzimanje briseva i PAPA test. Bimanuelni pregled dojki je neinvazivna dijagnostička metoda palpacije tkiva dojke, koja se radi preventivno u cilju otkrivanja patoloških promena ili u slučaju pojave tegoba. Pregled podrazumeva bimanuelni pregled obe dojke, pazušnih jama i natključnih jama.

8,000

Kontrolni pregled ginekologa

Ponovni pregled do mesec dana nakon prvog pregleda.

4,000

Pregled profesora ginekologa

Ginekološki pregled podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija i vaginalni pregled. Vaginalni pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda. Pregledu možete pridružiti uzimanje briseva i PAPA test.

9,000

Kontrolni pregled profesora

Ponovni pregled do mesec dana nakon prvog pregleda.

6,000

Pregled ginekologa sa ultrazvukom (gratis uzimanje cervikalnog i vaginalnog brisa)

Ginekološki pregled podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija i vaginalni pregled. Vaginalni pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda. Pregledu možete pridružiti uzimanje briseva i PAPA test.

12,000

Pregled ginekologa profesora sa ultrazvukom

Ginekološki pregled sa ultrazvukom podrazumeva pregled spoljašnjih genitalija, vaginalni i ultrazvučni pregled. Vaginalni pregled se sastoji iz pregleda spekulumom i bimanuelnog pregleda. Pregledu možete pridružiti uzimanje briseva i PAPA test.

14,000

4D ultrazvuk

4D ultrazvuk je najsavremeniji medicinsko dijagnostički pregled koji nam daje mogućnost da vidimo celokupnu morfologiju bebe u trodimenzionalnom prikazu, kao i pokrete ploda, odnosno prikaz trodimenzionalne slike visokog kvaliteta u realnom vremenu.

7,000

Profesorski 4D ultrazvuk

4D ultrazvuk je najsavremeniji medicinsko dijagnostički pregled koji nam daje mogućnost da vidimo celokupnu morfologiju bebe u trodimenzionalnom prikazu, kao i pokrete ploda, odnosno prikaz trodimenzionalne slike visokog kvaliteta u realnom vremenu.

9,000

Ginekološki ultrazvučni pregled

Transvaginalni ultrazvuk je pregled vaginalnim putem transvaginalnom sondom. Transvaginalni ultrazvuk je brza, bezbolna metoda prikaza organa male karlice (jajnika, jajovoda, materice) i kod trudnica dijagnostikovanja rane trudnoće, praćenje rasta i razvoja fetusa, praćenje folikula kod steriliteta, dijagnostifikovanja vanmaterične trudnoće i ostalih stanja ginekoloških organa. Za ovaj pregled potrebno je da bešika bude prazna.

7,000

Profesorski ginekološki ultrazvučni pregled

Transvaginalni ultrazvuk je pregled vaginalnim putem transvaginalnom sondom. Transvaginalni ultrazvuk je brza, bezbolna metoda prikaza organa male karlice (jajnika, jajovoda, materice) i kod trudnica dijagnostikovanja rane trudnoće, praćenje rasta i razvoja fetusa, praćenje folikula kod steriliteta, dijagnostifikovanja vanmaterične trudnoće i ostalih stanja ginekoloških organa. Za ovaj pregled potrebno je da bešika bude prazna.

9,000

Morfološki ultrazvuk

Morfološki ultrazvuk je detaljan ultrazvučni pregled koji vrši licencirani ginekolog i izuzetno je važan za ranu dijagnostiku anomalija ploda. Obavlja se najčešće između 20. i 24. nedelje trudnoće.

9,000

Morfološki ultrazvuk - profesor

Morfološki ultrazvuk je detaljan ultrazvučni pregled koji vrši licencirani ginekolog i izuzetno je važan za ranu dijagnostiku anomalija ploda. Obavlja se najčešće između 20. i 24. nedelje trudnoće.

15,000

Ultrazvučni pregled trudnica

Ultrazvučni pregled u trudnoći podrazumeva vaginalni ili abdominalni ultrazvuk koji omogućava dijagnostiku i detaljno ispitivanje građe ploda, biometriju, procenu dinamike rasta ploda, ispitivanje cirkulacije, uvid u funkciju i građu različitih organskih sistema ploda, građe posteljice, pupčanika i količine plodove vode.

8,500

Ultrazvučni pregled trudnica - profesor

Ultrazvučni pregled u trudnoći podrazumeva vaginalni ili abdominalni ultrazvuk koji omogućava dijagnostiku i detaljno ispitivanje građe ploda, biometriju, procenu dinamike rasta ploda, ispitivanje cirkulacije, uvid u funkciju i građu različitih organskih sistema ploda, građe posteljice, pupčanika i količine plodove vode.

12,000

Ultrazvučno praćenje folikula

Ultrazvučno praćenje folikula podrazumeva seriju transvaginalnih ultrazvučnih pregleda da bi se pratio rast folikula. Folikulometrija je najpreciznija metoda u određivanju ovulacije.

6,000

Ultrazvučno praćenje folikula - profesor

Ultrazvučno praćenje folikula podrazumeva seriju transvaginalnih ultrazvučnih pregleda da bi se pratio rast folikula. Folikulometrija je najpreciznija metoda u određivanju ovulacije.

10,000

Kolposkopija

Kolposkopija obuhvata pregled spoljašnjih genitalnih organa, vagine i grlića materice. Kolposkopski pregled obavlja se pomoću specijalnog aparata, kolposkopa. Kombinovanjem sa PAPA testom, kolposkopija je najbolji način dijagnostikovanja premalignih promena na grliću materice.

6,500

PAPA test

PAPA test predstavlja skrining metodu koja se radi u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice. PAPA test je najbolje kombinovati sa kolposkopijom, jer ova kombinacija dostiže tačnost dijagnoze od 98%. PAPA test potrebno je uraditi svake godine, sa početkom najkasnije 3 godine posle prvog seksualnog odnosa.

2,200

Uzimanje brisa

Usluga uzimanja brisa sterilnom četkicom.

1,000

Vaginalni sekret

Za određivanje stepena vaginalne čistoće uzima se bris sa zadnjeg svoda vagine sterilnim štapićem. Postoji 6 grupa vaginalnog sekreta: I grupa – normalan nalaz kod devojčica; II grupa – normalan nalaz kod seksualno aktivnih žena; III grupa – prisutna bakterijska infekcija; IV grupa – prisustvo gonokoka u sekretu; V grupa – prisustvo bakterija Trichomonas vaginalis; VI grupa – gljivična infekcija.

1,100

CTG sa interpretacijom

Predstavlja dijagnostičku metodu praćenja materičnih kontrakcija i srčanih tonova ploda. Daje nam uvid o stanju ploda.

1,500

Aplikacija spirale (uključuje bakarnu)

Aplikacija spirale (intrauterinog uloška) je neinvazivna metoda kontracepcije. Podrazumeva aplikaciju spirale unutar materice. To je bezbolna metoda koja se vrši između 3. i 5. dana menstrualnog ciklusa.

10,000

Ekstrakcija spirale

Ekstrakcija spirale podrazumeva uklanjanje spirale iz šupljine materice.

10,000

Toaleta vagine

Toaleta vagine predstavlja ispiranje vaginalne šupljine i zidova vagine antiseptikom, čime se postiže mehaničko uklanjanje vaginalne sekrecije i sukrvice.

2,000

Aplikacija kreme

Aplikacija kreme podrazumeva aplikovanje vaginalnih kema na zidove vagine.

1,000

Aplikacija pesara (uključuje pesar)

Aplikacija pesara podrazumeva uvođenje vaginalnog prstena u vaginalnu šupljinu kod spada vaginalnih zidova i prolapsa uterusa. Potrebno je vršiti redovnu toaletu vagine.

7,000

Ekstrakcija pesara

Ekstrakcija pesara podrazumeva vađenje vaginalnog prstena iz šupljine vagine, najčešće zbog toalete vagine ili dekubita vagine.

7,000

Bimanualeni pregled dojki

Bimanuelni pregled dojki je neinvazivna dijagnostička metoda palpacije tkiva dojke, koja se radi preventivno u cilju otkrivanja patoloških promena ili u slučaju pojave tegoba. Pregled podrazumeva bimanuelni pregled obe dojke, pazušnih jama i natključnih jama.

3,000

Vađenje stranih tela/krpelja iz vagine

Uklanjanje stranih tela iz ginekoloških organa.

5,000

Previjanje rane (male površine)

2,200

Previjanje rane (srednje površine)

4,200

Previjanje rane (velike površine)

6,200

Ušivanje rane ginekologija

Ušivanje rane na vulvi, vagini i grliću materice, koje ne zahteva bolničko lečenje.

12,000

Skidanje konaca sa epiziotomije

Skidanje konaca vrši se desetog dana posle operacije, ukoliko rana zarasta bez komplikacija.

5,000

Skidanje konaca sa epiziotomije - profesor

Skidanje konaca vrši se desetog dana posle operacije, ukoliko rana zarasta bez komplikacija.

7,000

Obrada rane posle porođaja/carskog reza

Previjanje rane posle carskog reza, posle ušivanja rane i obrada epiziotomije.

3,500

Biopsija vulve

Biopsija vulve predstavlja proceduru kojom se uzorkuje mali deo tkiva spoljašnjih polnih organa i šalje na patohistološku analizu u cilju postavljanja konačne dijagnoze uočenih promena.

22,000

Biopsija grlića

Biopsija grlića materice predstavlja proceduru kojom se uzorkuje mali deo tkiva grlića materice i šalje na patohistološku analizu u cilju postavljanja konačne dijagnoze promene na grliću.

38,000

Biopsija vagine

Biopsija vagine predstavlja proceduru kojom se uzorkuje mali deo tkiva zidova vagine i šalje na patohistološku analizu u cilju postavljanja konačne dijagnoze uočenih promena.

25,000

Odstranjivanje polipa sa grlića materice

Polipektomija je mala hirurška intervencija koja podrazumeva odstranjivanje polipa sa grlića materice. Vrši se uvrtanjem peteljke a potom se radi kiretaža kanala grlića. Ako je polip lokalizovan u šupljini materice, odstranjuje se ekplorativnom kiretažom.

45,000

Incizija Bartolinijeve žlezde

Incizija Bartolinijeve ciste je invazivna metoda otvaranja Bartolinijeve ciste, evakuacija sadržaja i drenaže.

12,000

Dilatacija cervikalnog kanala i kiretaza

Eksplorativna kiretaža je invazivna dijagnostička procedura kojom se uklanja površinski sloj sluzokože materice i grlića materice u dijagnostičke ili terapijske svrhe i šalje na patohistološku analizu. Eksplorativna kiretaža se vrši kod obilnih ili učestalih krvarenja, krvarenja nakon menopauze, uklanjanja polipa i mioma iz materice, sumnje na maligni tumor materice, zaustavljanja krvarenja, evakuacije sadržaja iz materične šupljine, itd.

35,000

Pregled ginekologa sa kolposkopijom, PAPA testom, određivanjem grupe vaginalnog sekreta + gratis pregled dojki

11,500

Ginekološki preventivni paket

Ginekološki preventivni paket obuhvata ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija, PAPA test, vaginalni sekret.

13,500

Sistematski ginekološki pregled

Sistematski ginekološki pregled obuhvata ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, PAPA test, kolposkopija, cervikalni bris, vaginalni bris, bimanuelni pregled dojki.

17,500

Ultrazvučni pregled + double test

8,000

Ultrazvučni pregled + triple test

9,000

Ultrazvučni pregled + quadriple test

10,000

Kompletan paket briseva (gratis uzimanje brisa)

Cervikalni bris, vaginalni bris, bakterijska vaginoza, ureaplazma, mikoplazma, chlamydia.

6,200

PAPA test, cervikalni i vaginalni bris

2,830

PAPA test i vaginalni sekret

2,500

Kućne posete ginekologa

U okviru kućne posete radi se ginekološki pregled.

9,000

Ostale usluge

Pregled lekara subspecijaliste

9,000

Pregled lekara specijaliste

6,300

Pregled profesora/docenta

12,000

Kontrolni pregled lekara specijaliste

4,000

Kontrolni pregled profesora

6,000

EKG

Elektrokardiogram je neinvazivna i bezbona dijagnostička procedura kojim se beleže električni impulsi srca. Može da otkrije razloge bola u grudima, detektuje predinfarktno stanje, otkriva aritmije, poremećaj pulsa i deo je preventivnih pregleda srca.

1,000

EKG sa očitavanjem

2,300

Ultrazvuk srca - subspecijalista kardiolog

Ultrazvuk srca je neinvazina i bezbolna dijagnostička metoda, kojom se dobija uvid u kompletno stanje srčanog mišića i srčanih zalistaka. Omogućava da se proceni pumpna funkcija srca i da se precizno izmere dimenzije srčanih šupljina i velikih krvnih sudova.

8,000

Ultrazvuk srca - profesor

Ultrazvuk srca je neinvazina i bezbolna dijagnostička metoda, kojom se dobija uvid u kompletno stanje srčanog mišića i srčanih zalistaka. Omogućava da se proceni pumpna funkcija srca i da se precizno izmere dimenzije srčanih šupljina i velikih krvnih sudova.

10,000

Ultrazvuk abdomena - lekar specijalista

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz unutrašnjih organa trbuha (jetra, žučna kesa, slezina, pankeas, trbušna duplja, limfne žlezde, krvni sudovi abdomena, mokraćna bešika i mokraćni kanali, bibrezi i nadbubrežne žlezde).

6,300

Ultrazvuk dojke - lekar specijalista

Ultrazvuk dojke je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz građe i morfologije tkiva dojke, prisustvo promena u tkivu (tumori, ciste, zapaljenski procesi i hormonske promene) i utvrđuje se veličina i morfološka struktura promena.

6,300

Ultrazvuk štitaste žlezde - lekar specijalista

Ultrazvuk štitaste žlezde je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz izgleda žlezde, pojava grudvica, čvorova, tumora, cisti, kao i praćenja bolesti štitaste žlezde (hipertireoza, hipotireoza, Hashimoto tiroiditis).

6,300

Ultrazvuk paket - lekar specijalista (abdomen, dojka, štitasta žlezda)

15,500

Ultrazvuk abdomena - lekar subspecijalista

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz unutrašnjih organa trbuha (jetra, žučna kesa, slezina, pankeas, trbušna duplja, limfne žlezde, krvni sudovi abdomena, mokraćna bešika i mokraćni kanali, bibrezi i nadbubrežne žlezde).

7,300

Ultrazvuk dojke - lekar subspecijalista

Ultrazvuk dojke je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz građe i morfologije tkiva dojke, prisustvo promena u tkivu (tumori, ciste, zapaljenski procesi i hormonske promene) i utvrđuje se veličina i morfološka struktura promena.

7,300

Ultrazvuk štitaste žlezde - lekar subspecijalista

Ultrazvuk štitaste žlezde je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz izgleda žlezde, pojava grudvica, čvorova, tumora, cisti, kao i praćenja bolesti štitaste žlezde (hipertireoza, hipotireoza, Hashimoto tiroiditis).

7,300

Ultrazvuk abdomena - profesor

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz unutrašnjih organa trbuha (jetra, žučna kesa, slezina, pankeas, trbušna duplja, limfne žlezde, krvni sudovi abdomena, mokraćna bešika i mokraćni kanali, bibrezi i nadbubrežne žlezde).

8,300

Ultrazvuk dojke - profesor

Ultrazvuk dojke je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz građe i morfologije tkiva dojke, prisustvo promena u tkivu (tumori, ciste, zapaljenski procesi i hormonske promene) i utvrđuje se veličina i morfološka struktura promena.

8,300

Ultrazvuk štitaste žlezde - profesor

Ultrazvuk štitaste žlezde je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura za prikaz izgleda žlezde, pojava grudvica, čvorova, tumora, cisti, kao i praćenja bolesti štitaste žlezde (hipertireoza, hipotireoza, Hashimoto tiroiditis).

8,300

Nutricionistički pregled

Pregled nutricioniste podrazumeva uzimanje anamneze, merenje kompozicije tela i savetovanje o ishrani.

5,600

Nutricionistički paket

Nutricionistički paket podrazumeva nutricionistički pregled i izradu detaljnog plana obroka na osnovu individualnih potreba.

10,500

Kontrolni pregled nutricioniste

4,000

Davanje injekcija

Primena leka u mišić, potkožno ili intravenozno.

1,000

Pedijatrija

Pregled pedijatra palijativa/kurativa

Pedijatrijski pregled obuhvata uzimanje anamneze, antropometriju, praćenje vitalnih funkcija, procenu neurološke zrelosti i maturacije sa tumačenjem medicinske dokumentacije i eventualnim predlogom terapije.

6,000

Kontrolni pregled pedijatra palijativa/kurativa

3,500

Pregled specijaliste konsultanta

7,000

Kontrolni pregled specijaliste konsultanta

3,500

Pregled docenta

10,000

Pregled profesora

12,000

Specijalistički pedijatrijski pregled BEBIN PLES

Jedinstveni holistički tretman bebe i malog deteta i psihološko savetovanje dece do 18 godina.

8,000

Ultrazvuk kukova beba - pedijatar

3,500

Pregled pedijatra sa ultrazvukom kukova

9,500

Ultrazvučni pregled specijaliste radiologa

Ultrazvučni pregled abdomena, urotrakta, kardio-vaskularnog sistema, centralnog nervnog sistema, kostiju i mekih tkiva.

6,600

Kućne posete pedijatra

Pedijatrijski pregled u kućnim uslovima obuhvata uzimanje anamneze, praćenje vitalnih funkcija, procenu neurološke zrelosti i maturacije sa tumačenjem medicinske dokumentacije i eventualnim predlogom terapije.

10,500

Davanje vakcine

1,000

Davanje muskularne terapije

1,000

Inhalacija u ordinaciji

1,100

Uzimanje pojedinačnih uzoraka briseva

Usluga uzimanja brisa sterilnom četkicom.

500

Uzimanje uzoraka i tumačenje rezultata

1,500

Uzimanje KKS za analizu sa tumačenjem HITNO

1,500

Uzimanje CRP za analizu sa tumačenjem HITNO

1,660

Pregled i vađenje krpelja i drugih stranih tela

Uzimanje anamneze, antropometrija, praćenje vitalnih funkcija, medicinske dokumentacije i eventualnim predlogom terapije uz uslugu vađenja krpelja ili stranog tela.

9,000

Analiza krpelja na lajmsku bolest

Pregled i tretman psihologa

Razgovor sa dečijim psihologom.

6,200

Usluga kućnih poseta – Paket BASIC

Paket BASIC: Paket BASIC obuhvata kućnu posetu babice pre porođaja, pet kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja i jedan pedijatrijski pregled u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA do 30. dana nakon porođaja.

47,000

Usluga kućnih poseta – Paket BASIC za blizance

Paket BASIC: Paket BASIC obuhvata kućnu posetu babice pre porođaja, pet kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja i jedan pedijatrijski pregled u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA do 30. dana nakon porođaja.

69,000

Usluga kućnih poseta – Paket EXPERT

Paket EXPERT obuhvata jedan termin psihofizičke pripreme za porođaj, kućnu posetu babice i patronažne sestre pre porođaja, 7 kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja, 15. dana od porođaja kućnu posetu lekara pedijatra i do napunjenih 3 meseca bebe, 5 pedijatrijskih pregleda u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA.

70,000

Usluga kućnih poseta – Paket EXPERT za blizance

Paket EXPERT obuhvata jedan termin psihofizičke pripreme za porođaj, kućnu posetu babice i patronažne sestre pre porođaja, 7 kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja, 15. dana od porođaja kućnu posetu lekara pedijatra i do napunjenih 3 meseca beba, 5 pedijatrijskih pregleda u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA.

99,000

Usluga kućnih poseta – Paket PRO

Paket PRO obuhvata 5 psihofizičkih priprema za porođaj, kućnu posetu babice i patronažne sestre pre porođaja, 10 kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja, 15. dan od porođaja, kućna poseta lekara pedijatra i 10 pregleda u toku prvih 6 meseci bebe u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA.

95,000

Usluga kućnih poseta – Paket PRO za blizance

Paket PRO obuhvata 5 psihofizičkih priprema za porođaj, kućnu posetu babice i patronažne sestre pre porođaja, 10 kućnih poseta patronažne sestre neposredno nakon porođaja, 15. dan od porođaja, kućna poseta lekara pedijatra i 10 pregleda u toku prvih 6 meseci beba u pedijatrijskoj ordinaciji BEBOLOGIJA.

139,000

Pojedinačna kućna poseta sestre

6,000

Pojedinačna kućna poseta sestre za blizance

9,000

Dodatna kućna poseta sestre

5,000

Psihofizička priprema – u kućnoj poseti

Psihofizička priprema za porođaj.

6,000

Previjanje pedijatrija

2,500

Frenulotomija jezika

7,000

Frenulotomija penisa

12,500

Obrada pupčane regije

12,500

Previjanje pupka

2,000

Patronažna služba

Pregled lekara opšte prakse na terenu

10,000

Pregled lekara specijaliste na terenu

14,000

Davanje infuzije na terenu

2,000

Davanje injekcije na terenu (i.m, s.c, i.v)

1,500

Opšta medicina

Pregled lekara opšte medicine

Pregled lekara opšte medicine podrazumeva uzimanje anamneze, merenje arterijskog krvnog pritiska, EKG, merenje saturacije krvi kiseonikom, određivanje IMT, auskultaciju disajnih puteva, palpaciju abdomena, uočavanje prebojenosti vidljive kože i sluznica. U toku pregleda lekar vrši pregled svih sistema organa i opšteg psihičkog stanja pacijenta.

4,200

Laboratorija

Qualified

Qualified 90°66,900

Qualified 120°70,900

Qualified 180°82,900

Qualified 360°94,900

Qualified Vanishing Twin65,900

Qualified Twin Basic62,900

Qualified Twin 360°94,900

Qualified Plus 82,900

Qualified Kario Plus118,900

Qualified Completa Plus178,900

Qualified Full Risk202,900

Initiative Test11,900

Hematologija

Kks380

Diferencijalna formula220

Leukociti wbc150

Eritrociti rbc150

Trombociti plt150

Hematokrit hct150

Hemoglobin hgb150

Eozinofili u krvi600

Eozin. u nosu D600

Eozin. u nosu L600

Retikulociti350

Sedimentacija eritrocita180

Fibrinogen400

PT INR390

A PTT350

Trombinsko vreme TT520

D dimer2,000

Antitrombin III2,800

Heparin anti Xa akt.2,500

Euglobinska fibrinoliza1,100

APCR resist. na akt.protein C2,800

CRP600

Prokalcitonin2,600

Lupus antikoagul.1,700

Protein C3,200

Protein S 3,200

Factor VII4,000

Factor IX3,100

Factor X3,600

Factor XIII3,850

Lupus antitela1,800

Lupus ćelije950

Urin

Pregled urina400

Biohemija

Urea190

Kreatinin190

Acidum uricum190

Bilirubin totalni190

Bilirubin direktni190

Ukupni proteini190

Albumin190

E GFR0

Dijabetes

Glukoza140

Hba1c990

C peptid1,300

Insulin1,200

Homa index1,420

OGTT820

Anti GAD at2,600

Antiinsulinska antitela1,600

Fruktozamin1,300

Anti IC at5,500

Anemije

Fe190

TIBC190

UIBC190

Ferritin1,150

Transferrin900

Saturacija transferina1,050

Haptoglobin950

Eritropoetin2,600

Vit B121,350

Folna kiselina1,350

Lipidni status

Holesterol190

Hdl190

Ldl190

Trigliceridi190

Apo a690

Apo b690

Lipoprotein A1,200

Indexi10

Elektroliti

Hloridi190

Kalijum190

Natrijum190

Kalcijum190

Jonizovani kalcijum540

Neorganski fosfor190

Magnezijum190

Bikarbonati290

Bakar720

Cink1,300

Litijum590

Olovo3,300

Enzimi

AST190

ALT190

ALP190

GGT190

Alfa Amilaza560

Pankreasna amilaza590

Lipaza590

Holinesteraza590

Kisela fosfataza340

Prostatična fosfataza340

Eritrocitna holinesteraza1,900

Srčani markeri

CK290

CKMB490

LDH190

TROPONIN T1,900

TROPONIN I1,900

BNP3,200

PRO BNP3,800

B MIOGLOBIN2,100

Prenatalni skrining

Double test (BHCG + PAPP)3,500

Double test (BHCG + AFP)3,500

Triple test4,900

Quadriple test6,900

Free beta HCG1,200

Free estriol1,300

Inhibin A2,900

Krvna grupa

Krvna grupa1,900

Skrining antitela1,900

COOMBS test indirektni1,800

COOMBS direktni1,800

Feces

FOBT800

Kalprotektin4,300

Helicobakter pylori ag1,800

Svarljivost1,100

Fekalna elastaza4,200

Droge u urinu

Panel 5 DOA2,600

Panel 10 DOA3,900

Marihuana pojedinačno900

Biohemija urina

Proteinurija390

Mikroalbumini890

Osmolalitet890

Bense Jones proteini790

Urea190

Kreatinin190

Mokraćna kiselina 24h190

Klirens uree350

Klirens kreatinina350

Alfa amilaza520

Pankreasna amilaza590

Kalijum190

Fosfor190

Kalcijum190

Natrijum190

Magnezijum190

Bakar 243,900

Glukoza kvalitativno140

Glukoza u 24h500

Test na trudnoću900

Kateholamini3,950

Metanefrin3,950

Normetanefrin4,750

17 OH ketosteroidi2,900

VMA2,900

HIAA2,900

Kortizol 241,350

Homovanilična kiselina HVA3,500

Koncentracija lekova u serumu

Karbamazepin1,500

Valproična kiselina1,390

Fenobarbiton1,390

Lamiktal3,800

Digoksin1,900

Benzodiazepini9,990

Tumor markeri

CEA1,200

CA 19-91,490

CA 15-31,490

AFP990

CA 1251,490

HE 42,490

ROMA INDEX10

PSA1,290

FREE PSA1,290

INDEX FREE PSA / PSA10

B2 MIKROGLOBULIN1,290

NSE1,490

CYFRA 21-11,590

CEA 72-41,390

HROMOGRANIN A2,990

CA 503,400

TPA3,490

PROTEIN S 1003,200

UBC (MOK. BEŠIKA)3,990

MELANIN16,900

TATI (grlić materice)2,900

SCC (SQUAM C.)3,900

ACE1,390

Hormoni nadbubrega hipofize

ALDOSTERON1,890

RENIN1,890

ACTH1,390

CORTISOL1,390

HGH1,390

IGF 11,890

OXYTOCIN4,900

d31,990

ADH VAZOPRESIN4,900

ADRENALIN (PLAZMA)1,490

NORADRENALIN (PLAZMA)1,490

DOPAMIN1,490

SEROTONIN3,200

METANEFRIN FREE (PLAZMA)2,990

NORMETANEFRIN FREE2,990

Polni hormoni

B HCG1,200

FSH890

LH890

E2890

PROGESTERON890

TESTOSTERON890

FREE TESTOSTERON1,590

PROLAKTIN890

MAKROPROLAKTIN2,900

ANDROSTENDION1,490

SHBG1,290

DHEA S1,290

DHEA2,400

17 OH PROGESTERON1,490

AMH3,600

DIHIDROTESTOSTERON3,600

INHIBIN B2,390

Koštani markeri

OSTEOKALCIN1,700

BETA CROSS LAPS1,700

Hormoni štitasta žlezde

T3690

T4690

FT3790

FT4790

TSH690

ANTI TPO1,200

ANTI TG1,200

KALCITONIN1,500

TIREOGLOBULIN1,200

PTH1,200

TBG1,490

AT NA TSH receptore2,000

Vitamini

B12,900

B63,800

D vitamin2,400

A vitamin2,900

Ostali hormoni i markeri

Cistatin C2,300

Homocistein2,400

Leptin1,400

Gastrin2,100

Specifični proteini

Alfa 1 antitripsin1,300

Ceruloplazmin1,300

Interleukin 63,500

Imunologija

ASTO990

RF990

WAALER ROSE990

ACCP1,590

IgG990

IgM990

IgA990

IgE990

Antikariolipinska At IgM1,590

Antifosfolipidna At IgG1,590

Antifosfolipidna IgM1,590

Beta 2 glikoprotein IgG1,590

Beta 2 glikoprotein IgM1,590

Anti Glijadinska at IgG1,590

Anti Glijadinska at IgM1,590

Transglutaminska at IgG1,590

Transglutaminska at IgM1,590

Endomizijalna at3,900

Anti GAD at2,400

Antispermatozoidna at1,590

Antiovarilna1,590

AMA1,400

ASMA – AGMA1,700

C3890

C4890

C1q imunikompleksi1,600

C1 inhibitor1,400

Imunokompleksi PEG990

Krioglobulini990

ANA1,500

ANA HEP21,500

ENA (ANA profil)6,000

C anca1,490

P anca1,490

Anti DS – DNA1,490

Anti LKM 1 At 1,490

Antikariolipinska At IgG1,590

Antikariolipinska At IgM1,590

APA parijetalna1,490

Anti Ro / SSA1,490

Anti La / SSB1,490

Anti Sm At1,540

Anticentromerna at1,640

Anti SCL 701,540

Anti RNP1,540

Anti Jo 1 at1,800

Aquaporin 4 at2,900

Neuronalna (Hu Yo R1)5,900

MUSK antitela4,250

Acetilholinska Rc at4,250

Retikulinska at5,500

Elektroforeza

Elektroforeza proteina seruma1,650

Elektroforeza proteina urina1,650

Imunoelek. proteina seruma4,180

Imunoelek. proteina urina3,990

Elektroforeza hemoglobina3,990

Virusologija

HAV IgM1,490

HAV ukupna at1,390

HBs ag1,350

Anti Hbs At1,350

ANTI Hb corre at1,350

Anti hb corre IgM1,350

Anti HBE1,450

HBE ag1,450

HBc ukupna at1,450

HDV ukupna at1,550

HCV at1,350

HIV kombo1,600

Helicobakter pylori IgG1,490

Helicobakter pylori IgA1,490

Chlamydia trachomatis IgG1,590

Chlamydia trachomatis IgM1,590

Mycoplasma pneumoniae IgG1,490

Mycoplasma pneumoniae IgM1,490

Toxoplasma IgG1,400

Toxoplasma IgM1,400

Rubella IgG1,390

Rubella IgM1,390

CMV IgG1,490

CMV IgM1,490

HSV 1 IgG1,490

HSV 1 IgM1,490

HSV 2 IgG1,490

Borrelia burgdoferi IgG1,490

Borrelia burgdoferi IgM1,490

MUMPS IgG1,490

MUMPS IgM1,490

Morbilli IgG1,490

Morbilli IgM1,490

VZV IgG1,490

VZV IgM1,490

ADENO IgG1,490

ADENO IgM1,490

ADENO IgA1,490

EBV IgG1,490

EBV IgM1,490

COXACKIE IgG1,490

COXACKIE IgM1,490

PARVO B 19 IgG1,490

PARVO B 19 IgM1,490

INFLUENCA A IGG1,490

INFLUENCA A IGM1,490

INFLUENCA B IGG1,490

INFLUENCA B IGM1,490

ECHO IGG1,590

ECHO IGM1,590

CANDIDA IgG1,990

CANDIDA IgM1,990

Listeria monocytogenes IgG1,590

Leptospirosis at3,900

Chlamydia pneumoniae IgG1,490

Chlamydia pneumoniae IgM1,490

Echinococcus IgG1,490

Echinococcus uk at1,490

IgE At na Echinococcus Ag2,700

Cysticercosis IgG3,900

Trichinella spiralis IgG1,490

Brucela BAB1,190

RSV IgG1,590

RSV IgM1,590

Bordetella pertussis IgG1,590

Bordetella pertussis IgM1,590

HTLV 1+21,590

Toxocara caniis at7,000

Bartonella IgG4,280

Bartonella IgM4,280

RSV igG1,590

RSV IgM1,590

Alergeni

Test intolerancije na hranu4,000

Inhalatorni panel6,800

Nutritivni panel6,800

Mešoviti panel4,900

Specifični IgE – GRINJE (D1)1,760

Specifični IgE – MAČKA (E1)1,760

Specifični IgE – PAS (E2)1,760

Speci. IgE – PENICILLIN V (C1)1,760

Speci. IgE – PENICILLIN G (C2)1,760

Spec. IgE – AMPICILLIN (C203)1,760

Sp. IgE – KUĆNA PRAŠINA (H1)1,760

Specifični IgE – PIREVINA (G2)1,760

Sp. IgE – POPINO PRASE (G6)1,760

Sp. IgE – AMBROZIJA (W1)1,760

Sp. IgE – BELANCE JAJETA (F1)1,760

Sp. IgE - ŽUMANCE JAJETA (F75)1,760

Specifični IgE – MLEKO (F2)1,760

Specifični IgE – PŠENICA (F4)1,760

Specifični IgE – GLUTEN (F79)1,760

Specifični IgE – LAKTOZA (B312)1,900

HISTAMIN2,700

Genetika

Mikrodelecija Y hromozoma13,100

Kariotip periferne krvi15,900

Detekcija mutacije faKtor 2 PT3,600

Det. mutacije factor 5 LEIDEN3,600

Det. mutacije MTHFR C677T3,600

Det. mutacije MTHFR A1298C3,600

Det. mutacije PAI I3,600

MIKRONUKLEUSNI TEST6,200

HPV PCR8,100

Ostale usluge

VENEPUNKCIJA140

Mikrobiologija

URINOKULTURA600

URINOKULTURA MIKOLOŠKI600

CERVIKALNI BRIS690

VAGINALNI BRIS690

URETRALNI BRIS690

BRIS VULVE690

BRIS PREPUCIJUMA690

BRIS GLANSA690

BV DMP590

SPERMOKULTURA690

TPHA1,090

VDRL1,090

CHLAMYDIA TRACHOMATIS1,500

MYCOPLASMA HOMINIS1,500

UREAPLAZMA UREALYTICUM1,500

TRICHOMONAS VAGINALIS1,500

PERIANALNI OTISAK600

KOPROKULTURA1,050

FECES MIKOLOŠKI1,050

ROTA – ADENOVIRUSI1,550

CLOSTRIDIUM DIFF TOX A+B2,600

Campylobacter jejuni590

Paraziti helminti620

Hb pylori feces1,900

LOHIJE720

DEMODEKS660

DERMATOFITI850

BRIS GRLA600

BRIS GRLA MIKOLOŠKI600

SPUTUM700

BRIS NOSA600

BRIS NOSA MIKOLOŠKI600

BRIS TONZILA600

BRIS JEZIKA600

BRIS USNE DUPLJE600

BRIS NA AEROBE + ANAEROBE1,100

PUNKTAT NA AEROBE + ANAEROBE2,400

BRIS KOŽE600

BRIS KOŽE MIKOLOŠKI600

BRIS UHA600

BRIS OKA600

BRIS OKA NA CH1,200

BRIS DOJKE600

ISCEDAK DOJKE900

MLEKO BAKTERIOLOŠKI900

BRIS RADNIH POVRŠINA700

STERILNOST INSTRUMENATA700

PAPA TEST990

Paketi usluga

ŠTITASTA ŽLEZDA PANEL2,350

OSNOVNI PANEL 3,200

MENADŽERSKI PANEL6,990

ANEMIJA PAKET2,200

ANEMIJA PROŠIRENI PAKET4,500

PSA PAKET2,200

INSULINSKA REZISTENCIJA PROFIL1,800

LIPIDNI STATUS 690

Sign In